PARA HACERSE SOCIO

Hemos cambiado la hoja para hacerse socio de la APIMA (y de banco)

Soci APIMA 20142015 COLONYA

intentamos trabajar para mejorar en todo lo posible y cuantos más seamos mejor.

en la hoja de presentación  tenéis más información.

Anuncios

Posicionament de l’APIMA de l’IES Joan Ramis i Ramis envers el projecte de tractament integral de llengües pel curs 2014-2015.

El passat dia 5 de juny va sortir publicat al Diari Menorca el següent escrit, del qual vam informar la directora Marga Seguí i vam publicar al bloc de l’APIMA:

La Junta Directiva de l’Apima Joan Ramis i Ramis, volem manifestar el nostre rebuig a la darrera ordre de la Conselleria d’Educació, publicada en el BOIB nº 64 del dia 10 de Maig, que regula determinats aspectes del TIL pel curs 2014/15, i que segueix en la mateixa línia que el curs actual, sense que la Conselleria hagi estat capaç, ni hagi fet els esforços suficients per intentar arribar a un acord amb tots els sectors de la comunitat educativa.

Així mateix mostrem la nostra disconformitat amb la nova llei d’educació LOMCE que, entre altres qüestions, buida de significat els Consells Escolars, deixant-los simplement com a òrgans consultius però no decisius. Lamentem profundament aquest fet, ja que era l’únic òrgan on els pares estaven representats i tenien poder de decisió.

Per tots aquests fets, considerem que participar d’una consulta no vinculant, que va tenir lloc ahir dia 04 de juny, per aprovar un projecte educatiu ja imposat des de la Conselleria d’Educació, és una farsa en la qual no volem prendre part.”

El resultat d’aquesta consulta no vinculant ha estat, de forma majoritària, NO. I què farà la Conselleria d’educació al respecte? RES.

Ni la conselleria d’educació, ni el Govern del Sr. Bauzá, escolten ningú. Ni als alumnes, ni als pares i mares, ni als docents, ni a la Universitat de les Illes Balears, ni a les més de 100.000 persones que, a principi d’aquest curs, vam sortir al carrer, ni a Jaume Sastre que, avui, fa 35 dies que està en vaga de fam, per alguns serà una actuació irresponsable i extrema, fins i tot fora de lloc, però ho està fent davant la sordesa i l’actitud prepotent d’aquest govern que és el que té la responsabilitat d’aconseguir un acord entre tota la comunitat educativa per l’educació dels nostres fills.

I, amb l’aprovació de la LOMCE, ja no només no s’escolta els pares, sinó que ens tanquen la boca amb la modificació de les competències dels Consells Escolars.

És igual el parer dels pares, és igual el parer d’aquest Consell Escolar, l’aprovació del projecte TIL del centre recau, únicament, en la figura de la directora que ha elaborat el projecte segons les estrictes normes de la Conselleria. I ens consta que el projecte s’ha elaborat de manera que el perjudici sobre els alumnes sigui mínim.

Per tots aquests motius, la junta de l’APIMA de l’IES Joan Ramis i Ramis, no donarà suport al Projecte de Tractament Integral de llengües d’aquest centre educatiu pel curs 2014-2015 ni participarà més en aquest Consell Escolar mentre els pares seguem simplement convidats de pedra en un òrgan merament decoratiu.

Junta de l’Assossiació de Pares i Mares de l’IES Joan Ramis i Ramis

Maó, 12 de juny de 2014.

 

FETS CONSUMATS

lazo de luto
La Junta Directiva de l’Apima Joan Ramis i Ramis, volem manifestar el nostre rebuig a la darrera ordre de la Conselleria d’Educació, publicada en el BOIB nº 64 del dia 10 de Maig, que regula determinats aspectes del TIL pel curs 2014/15, i que segueix en la mateixa línia que el curs actual, sense que la Conselleria hagi estat capaç, ni hagi fet els esforços suficients per intentar arribar a un acord amb tots els sectors de la comunitat educativa.
Així mateix mostrem la nostra disconformitat amb la nova llei d’educació LOMCE que, entre altres qüestions, buida de significat els Consells Escolars, deixant-los simplement com a òrgans consultius però no decisius. Lamentem rofundament aquest fet, ja que era l’únic òrgan on els pares estaven representats i tenien poder de decisió.

Per tots aquests fets, considerem que participar d’una consulta no vinculant, que tindrà loc avui dia 04 de juny, per aprovar un projecte educatiu ja imposat des de la Conselleria d’Educació, és una farsa en la que no volem prendre part.

Atentament APIMA IES JOAN RAMIS I RAMIS

Maó